Tadasana-086

Hatha Yoga Tadasana, mountain pose

Hatha Yoga Tadasana, mountain pose